It's time to change, upgrade your company

Werkwijze

RGS zorgt ervoor dat de interne en externe logistiek naadloos aansluit op de ERP-omgeving.

We screenen de huidige logistiek organisatie, deze is mogelijk nog niet helemaal up- to-date om er ERP in naadloos in te laten vloeien. Werkwijze zijn misschien onlogisch waardoor het ERP-verhaal niet geheel wordt begrepen in het bedrijf.
Er kan ook een discrepantie zijn tussen de werkwijze volgens de directie en de daadwerkelijk werkwijze van de medewerkers. ERP-implementatie wil dus niet zeggen dat het bedrijf reeds loopt zoals men denkt georganiseerd te zijn. RGS zorgt voor de nodige logistieke (re)organisatie en mind-set.

Bewezen resultaat!

Een belangrijke voorwaarde voor een positief resultaat van een ERP-project is, dat er sprake is van een optimale logistieke organisatie. Als de logistieke organisatie van het bedrijf niet klaar blijkt te zijn, of indien er onvoldoende tijd vrij wordt gemaakt kan er heel wat ellende uit voortvloeien.

 

Wij ondersteunen u graag bij het succesvol implementeren van een ERP systeem. Ook treden wij regelmatig op als interne projectleider, zodat u de regie niet uit handen hoeft te geven aan de ERP leverancier. Daarnaast kunt u ons benaderen als u een coach zoekt voor uw interne projectleider. Wij ondersteunen bij het trainen van medewerkers en/of bij het schrijven van handleidingen en werkinstructies.

Helaas is er geen eenduidig antwoord waarom een ERP implementatie mislukt, maar het heeft altijd te maken met 5 fundamentele pijlers, te weten: Organisatie, Processen, Mensen, Informatie, Middelen & Resultaten.

Door vooraf inzichtelijk te maken waar de knelpunten van een organisatie liggen en daar een plan van aanpak aan te koppelen, kan het fundament van een organisatie worden gelegd voor een ERP-implementatie. En daarmee wordt de kans op een succesvolle implementatie vele malen vergroot.

Het uitgangspunt: eerst organiseren, dan pas automatiseren.

Deskundigheid

RGS Upgrade is opgericht door Rachel Samuels. Als technisch bedrijfskundig ingenieur heeft zij jarenlange ervaring opgedaan o.a als CEO van productiebedrijven gespecialiseerd in de CNC draaien, CNC frezen, lasersnijden, lassen, hydrauliek en robotisering tot  150 fte.

 

Als Integraal manager is zij onderlegd in coachen en motiveren van medewerkers.

Getypeerd door snel bevattingsvermogen, klantgericht, bedrijfsgericht denken en handelen en creatief met focus op bedrijfsproces en -kosten.

 

Met grote kennis van organisatiestructuren, logistieke systemen,   informatievoorzieningspakketten, de aangewezen partner tot uw bedrijfssucces.

KMO Portefeuille

Opleiding en Advies

Door nu te investeren in opleiding, coaching en training zorgt u ervoor dat uw medewerkers efficiënter en sneller werken met uw bedrijfssoftware.

RGS upgrade doorliep met succes een héél uitgebreide overheidsaudit voor het verwerven van het label ‘KMO-portefeuille’.  Dat betekent dat alle voorbereidingen aantoonbaar getroffen zijn om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, adviestrajecten op te starten en te voldoen aan alle eisen van de KMO-portefeuille.

 

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies voor Opleiding

Registratienummer DV.A224731 Registratienummer DV.O222715

© 2020 RGS UPGRADE BV