top of page

Opleiding aankoop en voorraadbeheer

Price

825

Duration

1 Dag max pers

Als u werkt met artikelen, aankoop en stock, dan is de training MKG Aankoop en Stock een aanrader voor u. Tijdens het eerste gedeelte van deze training wordt uitgebreid aandacht besteed aan het aanmaken en instellen van artikelen. U leert artikelen in te stellen via een registratietraject, waarin ook aangegeven kan worden of u de voorraad wel of niet bij wilt houden. Vervolgens wordt aandacht besteed aan hoe u interne verreken- en artikelprijzen per leverancier kunt instellen. Overboekingen van en naar verschillende magazijnen komen eveneens aan de orde.

Het tweede deel van de dag staat in het teken van het aankoopproces. U krijgt in dit gedeelte inzicht in de werking van en het omgaan met aankoopbehoeftes. Tevens wordt ingegaan op het werken met en het controleren van artikelreserveringen. Verder leert u aankoopoffertes aan te maken en deze door te zetten als aankooporder. Natuurlijk komt het aanmaken van losse aankooporders ook aan bod. Aansluitend wordt het maken en het journaliseren van (deel)ontvangsten behandeld. Als afsluiter leert u hoe aankoopfacturen afgehandeld worden.

Inhoud van de training

  • Artikelen aanmaken

  • Registratietrajecten instellen

  • Magazijnen aanmaken

  • Voorraden instellen

  • Leveranciers- en verrekenprijzen instellen

  • Voorraadoverzicht afdrukken

  • Offertes aanmaken

  • Behoeftes inkopen

  • Aankooporders aanmaken

  • Goederenontvangst aanmaken

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u minimaal basiskennis te hebben van MKG.

Duur 1 dag van 09:00 tot 16:00

bottom of page