top of page
QUICK SCAN

Een belangrijke voorwaarde voor een positief resultaat van een ERP-project is, dat er sprake is van een optimale logistieke organisatie. Als de logistieke organisatie van het bedrijf niet klaar blijkt te zijn, of indien er onvoldoende tijd vrij wordt gemaakt kan er heel wat ellende uit voortvloeien.

 

Wij ondersteunen u graag bij het succesvol implementeren van een ERP systeem. Ook treden wij regelmatig op als interne projectleider, zodat u de regie niet uit handen hoeft te geven aan de ERP leverancier. Daarnaast kunt u ons benaderen als u een coach zoekt voor uw interne projectleider. Wij ondersteunen bij het trainen van medewerkers en/of bij het schrijven van handleidingen en werkinstructies.

Helaas is er geen eenduidig antwoord waarom een ERP implementatie mislukt, maar het heeft altijd te maken met 5 fundamentele pijlers, te weten: Organisatie, Processen, Mensen, Informatie, Middelen & Resultaten.

Door vooraf inzichtelijk te maken waar de knelpunten van een organisatie liggen en daar een plan van aanpak aan te koppelen, kan het fundament van een organisatie worden gelegd voor een ERP-implementatie. En daarmee wordt de kans op een succesvolle implementatie vele malen vergroot.

Het uitgangspunt: eerst organiseren, dan pas automatiseren.

QUICK WINS
Worker Lifting Cardboard Box
De zwakke schakel
Schort er bijvoorbeeld iets aan de leverbetrouwbaarheid van uw goederen? En kost u dat handenvol geld? De oorzaak kan liggen bij je mensen, leveranciers, software, magazijn, transport, … Uw logistiek is een keten. De zwakste schakel bepaalt hoe sterk die is.


Het probleem? Vaak zien medewerkers/afdelingen enkel hun stukje van die logistieke keten. Dus schuiven ze de schuld/oorzaak voor logistieke problemen door. Hoe krijgt u zicht op waar het écht fout loopt en vindt u oplossingen die werken?

Logistieke quick wins
In de logistieke Quick Scan brengt RGS zwakke schakels van je logistieke keten in kaart. Op basis van een analyse van je werkwijze, cijfers en een interview met u en uw medewerkers.


Het resultaat? Een begrijpelijk rapport dat objectief aantoont waar het fout loopt/waar u tijd verspilt. En dat is niet alles. We geven u meteen de quick wins: punten die u best eerst aanpakt en waarmee u meteen tijd en geld wint. Zo verdient de Quick Scan zichzelf moeiteloos terug.


Doe-het-zelf oplossingen
Logistieke problemen kosten je tijd en geld. U wil dus snel een oplossing. Dat treft: vanuit +15 jaar ervaring gaan we recht naar de kern. In 1 à 5 dagen vinden we de hoofdoorzaken van je logistieke problemen en reik ik oplossingen aan waarmee u aan de slag kan. Deze structuur koppelen wij rechtstreeks aan de ERP-implementatie waardoor deze naadloos in elkaar vloeien.


Tijdens het onderzoek bouwen een netwerk van sleutelpersonen uit die de oplossingen mee vormgeven. Ze zetten er hun schouders onder en samen zorgen we voor draagvlak in uw bedrijf. Zo komen we tot oplossingen waar al uw mensen voor tekenen. En een draagvlak voor uw ERP implementatie.
QUICK SCAN.PNG
bottom of page