top of page

Opleiding Dashboards en Rapportage

Price

825

Duration

2 dagen max 2 pers

De training MKG Dashboard en Rapportage is een tweedaagse training waarin u leert nieuwe rapporten te maken en bestaande rapporten aan te passen.

De eerste dag start met een overview van de Rapport Designer binnen MKG. Hierna gaat u direct zelf aan de slag gaat met het maken van een eenvoudig rapport. We behandelen het sorteren, groeperen en sommeren in een rapport. Vervolgens leert u detailrapporten te gebruiken om dieper liggende informatie te kunnen tonen. Daarnaast worden de verschillende mogelijkheden van de filters behandeld. Er wordt ingegaan op het gebruik van parameters waarmee een eindgebruiker zelf kan kiezen wat hij of zij wil zien in een rapport. Tenslotte behandelen we diverse instellingen in de rapporten, vervangende rapporten, hoe rapporten geïmporteerd en geëxporteerd kunnen worden en hoe rechten op de verschillende rapporten ingesteld kunnen worden.

Tijdens de tweede trainingsdag gaat u verder met de opgedane kennis en vaardigheden om bestaande rapporten aan te passen. We herhalen en verdiepen de kennis en vaardigheden over detailrapporten. Vervolgens komen subrapporten aan de orde, waarbij u bijvoorbeeld een bestaand rapport kunt gebruiken in een nieuw rapport. We gaan aan de slag met vertalingen in rapporten en in MKG. U leert aan de hand van ‘formatting rules’ hoe kolommen en/of velden (onder bepaalde voorwaarden) verborgen kunnen worden. Ook leert u door middel van opmaak en kleurgebruik hoe u velden kunt laten opvallen. Ten slotte gaan we in op het goed opmaken van rapporten met o.a. regels kleuren, lijnen, watermerk, valuta tekens weergeven en afbeeldingen.

  • Knoppen en mogelijkheden Rapport Designer

  • Sorteren, groeperen en sommeren

  • Filteren en parameters

  • Rechten, instellingen en vervangende rapporten

  • Detailrapporten aanmaken

  • Subrapporten

  • Vertalingen


  • Rapporten opmaken

  • Productierapporten instellen

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u minimaal basiskennis te hebben van MKG en Dev Express

Duur 2 dagen van 09:00 tot 16:00.

bottom of page